Navigácia

Partners

Utorok 1. 12. 2015
Počet návštev: 1990436

Oznamy

Počas dlhodobej neprítomnosti p. uč. A. Mrázovej ju zastupuje p. uč. A. Palšová.

9. 12. - Konzultačný deň

10. 12. - SJL olympiáda

11. 12. - Volejbal zamestnancov škôl

14. 12. - Olympiáda v ANJ

15. 12. - GEO olympiáda

16. 12. - Vianočný perníkový jarmok ŠKD

16. 12. - Liga majstrov - futbal, otvorenie

20. 12. - Vianočná besiedka I. stupeň v MsÚ

22. 12. - Vianočná besiedka II. stupeň

23. 12. - 07. 01. - Vianočné prázdniny

08. 01. - Riaditeľské voľno

11. 01. - Nástup do školy

18. 01. - 22. 01. - Lyžiarsky výcvik / Tatranská Lomnica

25. 01. - Hodnotiaca pedagogická rada / polročná

Mapa

Škola, ktorú máme radi ...

 

              

 • Skupina ABBA vo Veľkých Kapušanoch

  Dňa 22.10. 2015 sa k nám dostali ľubozvučné melódie švédskej skupiny  v podaní šikovných mladých košických hercov.

  Nadaní herci – speváci v muzikáli o skupine ABBA výborne stvárnili nielen charakter jednotlivých členov slávnej skupiny, ale hlavne ich nestarnúce piesne. Zazneli piesne SOS, Mamma Mia, Fernando, Money, Money, Money, Dancing Queen či The Winner Takes It All,  Voulez-Vous, ktoré preklenuli aj generačné rozdiely, vyvolali  obdiv, nadšenie mladej generácie a zároveň prinášali vlnu spomienok na mladosť u skôr narodených.

 • 26. 11. 2015

  Takto začínala druhá celoklubová akcia v Školskom klube detí pri ZŠ P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Táto akcia sa niesla pod názvom – Spevavé hrdielka detí v ŠKD a uskutočnila sa práve na Katarínu – 25.novembra 2015. Piesňou: Na tú svätú Katarínu, sme si pripomenuli aj toto meno v kalendári. Meno Katarína sa spája s viacerými pranostikami – na svätú Katarínu na ľade, Vianoce na blate. Pani vychovávateľka Anna Poláčková dávala deťom rôzne hudobné hádanky a deti ich hádali a pieseň si potom zaspievali. Na flaute ich hral štvrták Valérko Rácz z III. oddelenia ŠKD. Na husličkách nám zahrala druháčka Danka Náciová tiež z III. oddelenia ŠKD s pani učiteľkou zo Základnej umeleckej školy. Nakoniec sa pustili do spevu deti z každého oddelenia, ktoré sa na túto akciu prihlásili. Každé dieťa, ktoré vystúpilo, bolo odmenené sladkou odmenou. Všetkým deťom, ktoré vystúpili, patrí veľké ďakujem za ich odvahu a krásny spev. Veď nie nadarmo sa hovorí, že hlas je najkrajší hudobný nástroj. A celkom na záver sa deti zabavili pri modernej hudbe a zatancovali si. Kto tancoval, dostal tiež sladkú odmenu.

 • Víťazstvo našich volejbalistiek!

  1. miesto získali naše baby v Pavlovciach nad Uhom.

  Blahoželáme!

 • 24. 11. 2015

  Dňa 19.11.2015 sa v rámci „Týždňa boja proti drogám“ uskutočnil vedomostný kvíz „Život bez drog“, v ktorom si preverili svoje vedomosti žiaci 6. a 7. ročníka. Súťažili trojčlenné kolektívy. Kvíz pozostával z ústnej a písomnej časti.

  Umiestnenie: 1.miesto: VI.A – 24 bodov

      VII.A – 24 bodov

 • Informatická súťaž - iBobor

  V školskom roku 2015 / 2016 prebehla na našej škole informatická súťaž v týchto kategóriách:

  • streda 11. novembra súťažná kategória Kadeti – 8. a 9. ročník,
  • štvrtok 12. novembra súťažná kategória Benjamíni – 5., 6. a 7. ročník,
  • piatok 13. novembra súťažná kategória Bobríci – 3. a 4. ročník.

  Súťaže sa zúčastnilo 57 žiakov, z toho úspešní riešitelia sú:

 • 18. 11. 2015

  Dňa 16.11.2015 sa pri príležitosti Týždňa boja proti drogám uskutočnil turnaj v basketbale žiakov 4.- 9.ročníka. Táto akcia pod názvom "Zober loptu, nie drogy" sa tradične koná každý rok a žiaci sa s veľkým zanietením zúčastňujú týchto "bojov". Záujem neprejavili iba žiaci 9.D triedy. Každá trieda, resp. ročník si vytvorili družstvo s vtipným názvom pozostávajúce zo 6 členov a 2 náhradníkov.

 • 9. 11. 2015

  Žiaci prvého a druhého ročníka navštívili bábkové divadlo v Košiciach. Všetci, no hlavne naši prváčikovia sa veľmi tešili na vlka a kozliatka, mnohí z nich na svoju prvú samostatnú cestu autobusom. Po príchode nás srdečne privítal pán riaditeľ bábkového divadla, ktorý pochádza z nášho mestečka. Predstavenie bolo veľmi pekné a zábavné. Naše deti s veľkým záujmom sledovali hru nezbedných kozliatok a prefíkaného vlka. Predstavenie bolo obohatené veselými pesničkami, ktoré naše deti zakaždým odmenili veľkým potleskom. Po predstavení sme sa poprechádzali po pešej zóne, oddýchli si v parku a vybrali sa domov.  Cestou domov sme sa dohodli, že  bábkové divadlo  navštívime aj v budúcnosti.

 • 5. 11. 2015

  ,,Čašou čerstvej vody občerstvíme smädného, pohľadom láskavým potešíme smutného, preukázanou láskou a pomocou si uctíme starého človeka.´´

  Dušu a srdce našich starkých v Domove dôchodcov potešili dňa 21.10.2015 deti zo ŠKD  - I.oddelenie - darčekmi, básničkami, pesníčkami... Nechýbal smiech, ale aj slzičky v dobráckych očiach našich spoluobčanov.

 • V deň, keď sa už deti  tešili na jesenné prázdniny, tešili sa dvojnásobne, pretože v predvečer  ďaleko po vyučovaní sa tešili aj na Slávnosť tekvíc so začiatkom o 16.00 hodine na pergole školy. Vyobliekaní v rôznych zvieracích, kvetinkových či ježibabských kostýmoch sa postavili pred logá svojich tried i vydlábaných tekvíc a s očakávaním riešili zadané jesenné hádanky a smiali sa na vtipoch zo školských  lavíc, ktoré počuli v podaní moderátorky  p.uč.Vasiľovej. Do pohybových či vedomostných súťaží sa chcel zapojiť takmer každý, len keby tých cien bolo viac...Napokon sa veselo zabávali pri dobrej hudbe a vôbec nedbali na to, že je čoraz chladnejšie. Atmosféru slávnostného večera znásobili svietiace kahančeky na oknách ako aj blikajúce svetielká v zažatých tekviciach, ktoré sú symbolom tohtoročnej úrody, aj napriek tomu, že počas leta bolo veľmi málo vlahy. A za to všetko ďakujeme a nie len za to...

 • Vyhodnotenie zberu papiera 2015

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P.O.Hviezdoslava
  Sídl. P.O. Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany
 • 056 638 2414

Fotogaléria